Månadens Observation: På väg mot digital handel?

Table of Contents

Handeln står idag mitt i en spännande förvandling i och med den digitala utvecklingen och dess möjligheter. Att överföra dagens B2C lösningar till B2B och vägen dit har påbörjats och många företag är på god väg, men ännu återstår en hel del att göra och det blir mer och mer tydligt att detta är en överlevnadsfråga.

Digital handel B2B är idag i full gång och växer årligen med runt 10-15 procent. Det råder stor enighet inom handeln om att den digitala försäljningen kommer att fortsätta öka. Insikten finns idag om betydelsen av digital försäljning och ungefär hälften av de företag som ännu inte säljer digitalt inom handeln, planerar att göra detta på tre års sikt.

Den stora utmaningen ligger inte i teknik och systemfrågor, utan snarare i att implementera ett förändrat arbetssätt, bryta ny mark och ändra gamla invanda mönster och rutiner. Digitalisering är ett förändringsprojekt för hela organisationen, inte minst säljkåren. För att nå ända fram och lyckas löpa hela linan ut, räcker det inte med att bara betrakta digital handel som ett enskilt IT-projekt utan snarare att se det som ett affärsprojekt. Hos de förtag som kommit längst inom branschen så integreras E-handeln nu i hela affären och får ofta en egen resultatansvarig.

Den viktigaste drivkraften för digital handel är försäljningspotential, ökad men också att behålla det man har idag. Effektivare försäljning, bättre tillgänglighet och ökad servicegrad de främsta målen när man är igång. Grunden ligger i att veta mer om kundernas behov, sina egna men även nya kunder och på så sätt kunna special designa lösningar till olika kundgrupper på ett personligt sätt. Att tänka utanför sin egen affär, komfortzon genom att identifiera vad kunden är beredd att betala för och därmed hitta nya partners och affärsmöjligheter.

Att tänka på inför och under resan är att hantera redan existerande data på ett bättre sätt, både sätta upp sin egen master data till exempel kategorisera kunder, produkter och behov för att kunna dra korrekta slutsatser, men också att börja identifiera kund data som inte är tillgänglig idag. Här gäller det också att ha kontroll på den data man tar in till exempel ur ett legalt perspektiv, till exempel kommande GDPR. Det handlar om att förstå kundens behov och beteenden för att kunna erbjuda enklare lösningar.

Onekligen en spännande framtid som väntar oss!

Månadens Citat:

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” — Bill Gates

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages