Månadens Observation: Simple Finance

Table of Contents

Vi har tidigare skrivit om att det finns ett fokus på att förenkla produkter och tjänster inom SAP.

  • EN källa EN sanning
  • Rapportering och Konsolidering i realtid
  • Avsevärt snabbare period- och årsbokslut

Tillsammans med Fiori kommer detta revolutionera hur användare hämtar och hanterar information från SAP.

Månadens citat:
“Det är framtiden jag är intresserad av – eftersom att jag kommer tillbringa resten av mitt liv där.”
Källa: Charles F. Kettering

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages