Månadens Observation: Utbildning i den digitala ekonomin

Table of Contents

UNHCR och SAP anordnar tillsammans Refugee Code Camp i slutet av oktober där tusentals unga flyktingar i Egypten, Jordanien och Turkiet får chansen att lära sig programmering.

Utbildningen sker i former av kostnadsfria kurser/workshops på nätet. En grundläggande utbildning där det sedan finns möjligheter till fortbildning. Tanken är att det ska bidra till att utveckla mellanösterns digitala ekonomi.


Digitaliseringen ställer höga krav på en snabbare och effektivare kompetensförsörjning. Allt fler utbildningar sker idag digitalt istället för som klassrumsträning. Framöver kommer det ställas fler krav på utbildningens form och utbud. Vi ser en ökad efterfrågan på kortare och mer flexibla kurser (mer individbaserade, möjliga att utföra var som helst, när som helst och på valfritt media), då måste kunskapen finnas tillgänglig utanför klassrummet. Blickar man framåt i tiden så ser man trender med inslag av ”gamification”, automatisering, wareable techs och big data för att nämna några.

SAPs lösning på ovan kallas för Learning Hub, som förutom kurser innehåller en portal för samarbete – ”collaboration”.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages