Månadens Observation: Väderprognos klart till halvklart?

Table of Contents

Vi står på tröskeln till ett väldigt intressant gränsland gällande de kommande 5- 10 årens nya affärssystemlösningar, där det under en överskådlig framtid för de större företagen inte kommer bli antingen eller – utan mer en medveten mix av lokala- och molnbaserade system.

Det är numer vanligt att affärssystemet består av en större andel av olika system, från olika leverantörer och med olika modeller. Även om man inom IT- avdelningarna normalt alltid strävar efter att begränsa antalet system och att hålla sig till standardlösningarna så blir det en stor fråga hur väl de uppseglande molnlösningarna stödjer verksamheten tillräckligt för att uppnå detta. På strategisk nivå talar man också om begreppen “Cloud only” vs “Cloud first”. För de mindre företagen verkar molnlösningarna anammas fort då de onekligen har många fördelar, men för större företag är det mer komplext då man ofta har dels global footprint med unika krav i respektive land, dels skräddarsydda lokala system som tillsammans gör ett byte komplext.

Utmaningen består därmed i att väga utformning av system & processer som är skräddarsydda för verksamheten, med idag förhållandevis hög grad av flexibilitet, versus mer generella molnbaserade varianter som ger mer av andra fördelar som enkelhet, lägre tröskel och skalanpassning. De större företagen tenderar positiva till just “Cloud first” där de testar att anamma vissa processer till molnet i ganska högt tempo, men behåller reservation för andra även på sikt.

För oss som jobbar med affärssystem så innebär detta gränsland att vi dras in i intressanta frågor gällande allt från ovan beskrivna val av system, integrations- utmaningar mellan olika modeller, implementationseffektivitet, flexibilitet i förbättringsarbetet inom operativ verksamhet, till allmänt kompetensbehov från oss för att stödja de aktuella projekten.

Onekligen en spännande framtid som väntar oss!

Månadens Citat:

“The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.” — Edward Young

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages