Mattias Gårdman: Senior konsult ENTEA

Table of Contents

Mitt arbete kretsar kring SAP-uppdrag och det har jag arbetat med sedan jag började på ENTEA. Jag har haft en del olika uppdrag hos olika kunder, men nu har jag varit ganska länge hos den senaste och där arbetar jag främst som applikationsexpert inom inköp.

”Jag uppskattar att ENTEA är ett mindre företag och att vi konsulter har mycket att säga till om. Det är högt i tak och vi får vara med och bestämma. Kollegorna och cheferna på ENTEA är mycket trevliga.”

Som applikationsexpert har jag varit med och tagit fram nya lösningar som ska stötta kundens affärsprocesser. Det innebär att förstå kundens affärsprocesser, lyssna på kunden och sedan designa en process i SAP som stöder kundens behov.Allt från att sätta upp systemet, till att testa och supportera kunden.I början skapade vi en global design som vi nu har rullat ut i ca 17 länder. Tanken är att de olika länderna ska hålla sig till denna design, men givetvis måste den ibland anpassas för att bland annat möta legala krav.

Hur skulle du beskriva ENTEAs företagskultur?

Högt i tak, medbestämmande och ett agilt företag.Man får säga vad man vill och man får vara med och bestämma.Det är väldigt fritt; fritt fram att lägga förslag på dels vilka uppdrag man ska ha och dels hur ENTEA ska skötas.

Hur är ENTEA ett stöd för dig som konsult?

Detfinns alltid hjälpsamma kollegor på ENTEA som sitter på andra uppdrag som jag kan ringa till om jag behöver hjälp med något.Ibland hjälper de mig och ibland hjälper jag dem.Vi hjälps åt väldigt bra. Och ENTEAsom företag hjälper givetvis till med att vi får intressanta uppdrag.

”ENTEA hjälper att se till att vi har något värdeskapande, roligt och utmanande att göra.”

Hur speglas ENTEAs kärnvärden – kundnytta, kvalitet och långsiktighet – i arbetet?

Det som skiljer ENTEA från andra konsultbolagär att vi tar ett mer helhetsgrepp på problemet som kunden upplever.Kvalitetär inte bara att göra som kunden säger, utan att förstå vad kunden egentligen behöver. T-profilen skiljer oss från andra: vi är inte bara applikationsexperter, utan vi förstår även affärsprocesserna.Vad är det kunden verkligen vill åstadkomma? Är det här bra för kundens affärsprocesser? Tycker vi inte det, så tar vi en diskussion.

”Det skall vara till nytta för kunden, vi gör det inte bara för att göra det. Vi hjälper kunden att bli bättre.”

Som jag nämnt tidigare har jag stöttat min senaste kund ganska länge nu. Det ger dem en långsiktighet och trygghet i att vi inte byter ut konsulter alltför ofta. Behöver vi byta ut konsulter, så ser vi alltid till att kunden är okej med det.

Hur ser du på ENTEAs T-profil? Hur applicerar du den i dina uppdrag?

Jag tycker att den är jätteviktig.Själv kommer jagfrån början från process-sidan som inköpareoch fick lära mig SAP från den sidan.Det ger mig möjligheten att verkligen kunna förstå kunden och deras behov.

”Vem som helst kan egentligen sätta upp ett SAP system, det är bara att läsa en manual, men förstår du inte varför du gör det och viken nytta det ger, då görs det på fel sätt.”

Mycket av arbetet jag gör, görs utanför systemet. Den största delen läggs på processfrågor. Även om jag främst jobbar inom inköp måste jag också ha lite koll på de andra processerna såsom sälj, finans, produktion, logistik och HR. Annars är risken stor att end-to-end-processen inte kommer att fungera.

– Mattias Gårdman, ENTEA

mattias.gardman@entea.se

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages