Ny affär – Good to Great

ENTEA hjälper ett företag i saneringsbranschen att analysera och effektivisera sin verksamhet över Sverige. En processgenomgång och ett förändringsarbete som siktar till att få ett högt värde på ett antal viktiga KPI:er, going from good to great.

Mer från vår nyheter