Nya affärer: konsulttjänster inom projektledning, integration och installation.

Table of Contents

ENTEA har under september påbörjat ett antal nya uppdrag hos befintliga och nya kunder.

Projektledningsuppdrag för befintlig kund inom Retail fortsatt utrullning av ERP lösning (Navison).

Projektledningsuppdrag för en kund inom byggindustrin införande av nytt ERP system (Navison).

Projektledaruppdrag uppgradering av (SAP S4) hos tillverkande företag.

Integrationsuppdrag för SAP/masterdataprojekt för tjänsteföretag.

Installation av SAP komponenter för ett tillverkande företag.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages