Nya affärer: Programledning, projektledning och SAP konsulttjänster

ENTEA genomförde under våren en strategiworkshop tillsammans med ett retailföretag i Västsverige för att ta fram en gemensam prioriteringsmatris (verksamhet & IT). Som ett led i detta arbete stödjer vi nu deras programledning (PMO), har ett par projektledarroller för införande projekt samt supporterar med expertis inom olika verksamhetsområden koppat till deras SAP system.

Mer från vår nyheter