Nya affärer: SAP S4 utbildning

Table of Contents

ENTEA har fått i uppdrag av ett globalt tillverkande företag att ta fram och genomföra en SAP S4 utbildning i flera steg. Primär målgrupp är ett 30-tal personer från SAP center och från verksamhetssidan, men kan utökas efter behov. SAP S4 är ett av ENTEAs fokusområden där vi genomför paketerade lösningar och utbildningsinsatser för att hjälpa kunder att ta sig an den senaste versionen av SAPs affärssystem.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages