Nyrekrytering Lars Holmberg

Table of Contents

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med gedigen verksamhetskunskap samt bred såväl som djup SAP-expertis.

Lars har mångårig erfarenhet från SAP ERP implementationer, inom global tillverkningsindustri med fokus på Automotive och Steel.

Han har omfattande kunskap inom en mängd affärsprocesser och mkt god kunskap i hur SAP som affärssystem bäst kan stötta verksamheten.

Spetskompetensen ligger inom Manufacturing med fokus på SAP ERP i kombination med MES.

Lars är van att axla roller som SAP Solution Architect, SAP Application Expert och Project manager, och i dessa roller vara länken mellan verksamhet och IT .

Lars kommer närmast från EY, där han haft roller som Work Stream Lead Production & Quality och Project Manager S/4 Hana Implementation.

Varmt välkommen Lars önskar vi på ENTEA!

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages