Nyrekrytering: Stephen Rickard

Table of Contents

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en konsult med projektledarerfarenhet och SAP-finans expertis.

Med en redovisningsbakgrund och tidigare roller som slutanvändare och testledare i SAP har Stephen de senaste åren fokuserat på kravställning, lösningsarkitektur och projektledning inom SAP.

Stephen kommer närmast från H&M där han i flera år arbetat som Project Manager inom deras globala digitala expansion och affärsutveckling. Där har han varit med och drivit igenom expansion av digital försäljning i nya marknader och på nya plattformar. Det har inneburit kartläggning av affärsbehov och legala krav men också lösningsansvar i SAP ERP. Han har även arbetat med supply chain-affärsutveckling och ansvarat för transitionsprojekt från legacy system. Stephens expertisområden sträcker sig från billingprocesser och GL till banking, integrationsarkitektur och migration.

Genom en kombination av både funktionell och teknisk expertis inom SAP och förståelse för affärsprocesser har Stephen ofta agerat i en nyckelroll mellan IT och business.

Han kommer bidra till teamet med expertis inom SAP modulerna SD, FICA och FICO.

Varmt välkommen Stephen önskar vi på ENTEA!

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages