Patrik Hansson: Senior Konsult ENTEA

Table of Contents

Hur skulle du beskriva ENTEA som företag?

ENTEAs styrka som arbetsgivare är att det är ett mindre bolag med korta beslutsvägar, stor kompromissvilja och det är lätt att hitta lösningar tillsammans med vår VD Martin. Hela bolaget har en flexibel inställning och är tillmötesgående mot både kunder och oss konsulter.

Det finns en bra inställning till work-life-balance. Det är ingen press på att jobba många övertidstimmar och ingen debiteringshets som på många större bolag. Vi är ett gäng väldigt duktiga konsulter och det har gjort att vi ändå lyckats ha en stabil beläggning över konjunkturcyklerna.

Vilken typ av uppdrag arbetar du med?

Jag arbetar framför allt med projektledning för IT- och utvecklingsprojekt kopplat till affärssystem.

Vad uppskattar du mest med ENTEA som arbetsgivare?

Det är en platt organisation och mellan kollegorna finns det ett stort engagemang att dela med sig av sin expertis och hjälpa varandra. Har jag ett problem, så vet jag att jag alltid kan få hjälp av en kollega som är stark inom det området. Det är bara ett telefonsamtal bort.

Det finns också ett stort egenansvar i vår modell. När du vill kompetensutvecklas ligger det på dig själv att hitta kurser som är intressanta och diskutera dem med Martin, som alltid är väldigt tillmötesgående. Men du har själv ett ansvar att ta dig tid och hitta vad du vill göra, ansvara för att hjälpa till att hitta dina uppdrag likaväl som att säga till om uppdraget mot förmodan inte fungerar för dig eller din livssituation för stunden.

”Det finns jättemånga positiva sidor men det innebär också att man får ta ett stort egenansvar.”

Hur känner du kring ENTEAs kärnvärden: kundnytta, kvalitet och långsiktighet?

Vi har alltid kunden i centrum, både jag och ENTEA som företag – vi levererar alltid tjänster som vi kan stå för och sätter oss in i kundens unika situation. I och med att vi inte säljer egna produkter, utan vår tid och kunskap, är det enkelt för oss att vara oberoende och alltid ha kundvärdet som ledstjärna. Personligen har jag också lätt att engagera mig för kunden, sätta mig in i deras verksamhet och jobba för det som är bäst för dem.

Kvalitet och långsiktighet går ihop lite, kan jag tycka. Vi vill leverera lösningar som håller och sedan lämna över till kunden. Vi som konsulter är i första hand inte intresserade av att bygga ett livslångt uppdrag hos en kund, utan vi vill komma in, göra nytta och skapa varaktig förändring. För att sedan lämna över projektet till kunden på ett bra sätt, där kundföretaget själv kan ta det vidare utan att behöva vara beroende av oss. Det handlar om att komma in och hjälpa kunden att göra en förändring och sedan göra dem trygga i att förvalta den vidare.

”Kundnytta, kvalitet och långsiktighet tycker jag absolut att vi som företag levererar och det är värden som jag verkligen kan ställa mig bakom.”

Hur ser du på ENTEAs T-profil?

Vår T-profil är något som vi har arbetat med sedan starten och särskiljer vårt bolag från andra. Det återspeglar sig mest i de personer som vi rekryterar – det är seniora personer som förstår både verksamhetssidan och de IT-tekniska bitarna av systemsidan. Över tid har T-profilen blivit mer och mer viktig för våra kunder. Många jobbar i större utsträckning än tidigare med att köpa både tjänster och system från flera olika IT-leverantörer. Då är det ofta värdefullt att någon utomstående kommer in som dels förstår kunden, dels förstår IT-branschen och systemen och som kan hjälpa kunden att formulera sina krav för att se till att undvika missförstånd i projekt och upphandlingar.

Hur är ENTEA ett stöd för dig som konsult?

Framför allt genom nätverket med mina kollegor. Martin som chef är också bra på att ta en dialog om man inte trivs med sitt uppdrag eller liknande. Han är väldigt lyhörd i de situationerna. Det är en trygghet att det är lätt att prata med Martin, han tar sig tid och det är helt klart ett stöd.

”Många företag pratar om att vara en platt organisation men jag tycker att vi verkligen lever det. Vi har konferenser två gånger per år där vi gemensamt sätter riktningar för bolaget och diskuterar vad vi vill utveckla de närmsta åren. Att vi är en platt organisation är inget tomt prat, det är verkligen något som vi lever upp till.”

– Patrik Hansson, ENTEA

patrik.hansson@entea.se

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages