Senior konsult ENTEA: Jimmy Lahoud

Table of Contents

”Man är inte bara konsult utan man är med och driver företaget framåt. Vart vill vi vara om ett år, två år och fem år? I de besluten är alla lika delaktiga. Verksamheten är verkligen måna om sina anställda. Det är något som man inte upplever ofta.”

Jag är projektledare och implementerar just nu ett nytt ERP-system hos en kund och hjälper till att driva projektet. Jag ser till att vi uppfyller alla krav och integrerar systemet med andra system.

Hur skulle du beskriva ENTEAs företagskultur?

Företagets upplägg är väldigt, väldigt bra. Vår arbetsstruktur är platt och vi driver alla mot samma mål. Alla är vi konsulter och samtidigt delägare, där vi är drivande och vill få in nya kunder.

”Vi vill göra rätt gentemot våra kunder och den inställningen delar vi alla. Det känns jättebra!”

Ledningen är med i många diskussioner och vi som konsulter har också mycket att säga till om. Man är inte bara konsult utan man är med och driver företaget framåt. Vart vill vi vara om ett år, två år och fem år? I de besluten är vi alla lika delaktiga. Det är en verksamhet som verkligen är mån om sina anställda och där vi alla arbetar mot samma mål. Det är något som jag inte har upplevt innan. Att man är så delaktig och involverad i alla beslut och framtidsplanerna för företaget. Jag verkligen stortrivs på ENTEA.

Hur är ENTEA ett stöd för dig som konsult?

Vi är ett gäng seniora personer som är väldigt självdrivna men samtidigt finns alla där och bidrar om man behöver hjälp. Vi har delat upp företaget i olika delar och grupper där vi får ett naturligt forum för att diskutera utmaningar och problemställningar som uppkommit. Det är väldigt givande. Där får man ta del av erfarenhet från kollegor inom samma område. Likaså är det för andra grupper inom verksamheten och vi kan alltid höra av oss till varandra om det dyker upp något som berör de andra delarna. Att samarbeta med varandra fungerar väldigt bra och vill man utvecklas mer genom att gå en kurs eller dylikt, då är ledningen även stöttande i det.

Hur fungerar distribueringen av uppdrag?

För att hitta uppdrag använder vi både vår kundbas och ENTEAs nätverk, samtidigt som vi har kollegorna att vända oss till. Kollegorna kan flagga om någon roll behövs i deras nuvarande uppdrag, likaså som jag kan flagga för att det finns en tjänst inom det uppdraget jag arbetar med. Det är mycket samarbete samtidigt som även ENTEA hjälper till med företagets nätverk för att hitta relevanta roller och uppdrag.

Varför valde du att arbeta på ENTEA?

Jag fastnade för hur ENTEA som verksamhet beskrevs och när jag sedan träffade Martin och Per kände jag direkt att det är ett företag som jag vill arbeta på och dessutom människor som jag vill arbeta med. Vid den sista intervjun fick jag även en inblick i ENTEAs företagskultur och träffade fler av ENTEAs konsulter – det kändes verkligen rätt från början.

”Jag kände direkt att detta är ett företag som jag vill arbeta på och människor som jag vill arbeta tillsammans med.”

Vad uppskattar du mest med ENTEA som arbetsgivare?

Engagemanget från ledningen och alla kollegor, det är absolut det bästa. Vi försöker även få in en kontorsfredag i slutet av varje månad där vi hittar på olika aktiviteter. Det kan vara middagar, AW eller luncher. Vi åker även på konferenser ett par gånger om året. Eftersom vi är ute hos våra respektive kunder den mesta tiden är den lilla tiden vi är tillsammans väldigt värdefull.

Vi har en vinstdelningsmodell där vi också är delägare i företaget, vilket också blir en väldigt positiv belöning. På så vis är vi verkligen en del av ENTEA och det tror jag är en av anledningarna till att vi alla jobbar på det sättet vi gör.

Känner du igen ENTEAs värdeord ”kundnytta, kvalitet och långsiktighet” i företaget och ditt eget arbete?

I slutändan handlar det för oss som konsulter lika mycket om att presentera ENTEA som företag som att presentera sig själv. När vi är på uppdrag hos en kund ger vi all vår kunskap till kunden, så att kunden får det den behöver.

”Vi ser inte kunden bara som en kund, utan som en partner som vi vill bygga en långsiktig relation till för att verkligen kunna leverera den nyttan som kunden är i behov utav.”

Det är absolut något jag ser i vardagen och alla vi kollegor har ungefär samma erfarenhet där man har jobbat ganska brett i olika organisationer, i olika typer av roller. På så vis kan vi vara en senior partner i projektet och bidra med även strategier för att ge kunden maximalt med nytta.

Vad innebär ENTEAs T-profil för dig? Jag har djup erfarenhet inom system men har även en bra bredd inom business och verksamhetserfarenhet. Jag har jobbat med finans, inköp och försäljning, så jag förstår hela verksamheten från början till slut. På så vis kan jag tillämpa min tekniska erfarenhet och även arbeta bredare i olika avdelningar eller linjer. Det är det som är T-profilen för mig, att man exempelvis har den här breda verksamhetskunskapen samtidigt som man har en specifik inriktning, som t.ex. systemkunskap. Det ger kunden en väldigt stor nytta. Jag kan applicera min spetskompetens inom alla olika bitar av företaget.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages