Senior konsult ENTEA: Lars Holmberg

Table of Contents

Jag jobbar med projektledning och leder ett implementationsprojekt för en underleverantör inom automotive. Kunden har delat upp bolaget och i samband med att de blir ett separat bolag byter vi ut alla gamla system mot nya, både för den svenska och den kinesiska verksamheten.

Det är ett stort projekt med många personer involverade där jag tillsammans med en projektledarkollega från leverantören håller ihop helheten. Jag coachar medarbetare, sätter ihop tidsplaner, definierar leveransen och vilket scope vi har.

Hur skulle du beskriva ENTEAs företagskultur?

ENTEA är ett lyhört företag utan hierkarki och det tycker jag är det bästa med ENTEA. Jag upplever att vi har en väldigt stor frihet och ansvar i hur vi agerar i våra konsultroller mot kunderna, vilket jag uppskattar.

“Jag uppskattar att göra efter eget huvud och agera på studs mot min kund. Den möjligheten ger ENTEA.”

Vilka för- och nackdelar finns det med ENTEA som ett mindre företag?

En stor fördel är definitivt att man vet vilka alla är. Det är även väldigt korta beslutsvägar och kontaktvägar. Det är inga konstigheter att nå ut till kollegorna eller ledningen och föra en dialog eller be om hjälp, och det gör också att jag upplever att jag kan vara mer personlig och spontan i relation till kunden. Det är riktigt bra! Jag har arbetat på stora konsultbolag innan, men jag trivs inte med hur regelstyrt det har varit och avsaknaden av frihet för mig som individ.

En nackdel skulle kunna vara att vi inte är den stora spelaren med en naturlig väg till alla kunder. Vi är inte förstahandsvalet vid exempelvis större installationer, men vi är nischade och har duktiga seniora konsulter inom relevanta områden. Det gör att vi kan komma in och vara kundens stöd i större projekt.

Hur är ENTEA ett stöd för dig som konsult?

Vi har etablerat ett antal olika kompetensområden, där vi väljer att vara med i ett eller flera av dem. Jag är exempelvis med i ett projektledarforum, där vi har gemensamma samlingar med en agenda kring vad vi vill diskutera för att få hjälp och stöttning. Det är en viktig del av den löpande kompetensutvecklingen och vi har möjligheten att driva det på eget bevåg och i den takt vi känner att vi hinner med, i relation till de kunduppdrag vi har.

Ett för mig nytt arbetssätt är att arbeta med agil projektledning. Jag är van vid att arbeta med så kallade vattenfallsprojekt. Hur använder man detta i ett större projekt och säkerställer att vi verkligen får med oss allt när vi jobbar så agilt som vi gör? Det har varit en utmaning och är exempel på ett område som vi har diskuterat internt.

Hur får ni konsulter relevanta och spännande uppdrag?

Det är lite blandat. Mer seniora konsulter förväntas till viss del hitta sina egna uppdrag genom det kontaktnätverk man byggt upp genom åren. Samtidigt har vi också en möjlighet att föra dialog med ENTEA och då framför allt med ENTEAs VD Martin Karlsson som har en väldigt tydlig säljroll i sitt ledarskap. Han kan genom sina kanaler och kontaktnätverk bistå när vi flaggar att det är dags för något nytt.

Varför valde du att vara konsult hos ENTEA istället för att vara t.ex. egen konsult?

Som egen konsult har du visserligen friheten och möjligheten att styra exakt vad du gör och inte gör, men du är också helt själv.

“Jag uppskattar att ha kollegor, kunna landa i en organisation och få lite stöd när det behövs. För mig passar det alldeles utmärkt att jobba på det viset.”

Dessutom finns möjligheten att jobba vidare som egen konsult efter pensionen, fast som underkonsult via ENTEA. Det är en hybridmodell som jag tycker är lockande nu när pensionen börjar närma sig. Jag har flera gamla kollegor som fortsatt jobba kvar som underkonsulter i några år, så länge de tyckt att det varit roligt och har haft intressanta och bra uppdrag.

Hur hittade du till ENTEA?

Jag och Martin (Karlsson, VD på ENTEA) var kollegor på ett annat konsultbolag, där vi började nästan samtidigt. VD:n för det bolaget, Per Tjernberg, är idag en av delägarna i ENTEA. Därav har jag känt till ENTEA under alla år. Efter några år på ett av de stora konsultbolagen kände jag att jag ville gå tillbaka till en mindre och lyhörd organisation och då kontaktade jag Martin och Per.

Hur upplever du ENTEAs ledord: kundnytta, kvalitet och långsiktighet?

Som enskild konsult lever du det varje dag, det är vad vi levererar till kunden. Genom att coacha oss själva som konsulter, bland annat genom kompetensforumen, försöker vi driva bolaget framåt och hitta rätt kompetenser som kan matcha varandra. Du måste ha med dig det i konsultådran. På det viset känns ENTEAs ledord väldigt naturliga för mig.

Vad innebär T-profilen för dig?

T-profilen indikerar att du ska ha en kompetens som är både teknisk och process-/ affärsorienterad. Det är en ambition som man naturligtvis bör ha, men den kan vara svår att leva upp till som enskild individ. Som ett helt team levererar vi gemensamt en full T-profil. Alla kan inte allt, men alla är specialister på sitt område och tillsammans kan vi leverera väldigt bra. Det finns kunder där vi gör precis så, där flera individer bidrar till samma projekt hos en kund och kan stötta i olika delar. Där tror jag att T-profilen kommer in starkast.

Om jag som kund anlitar ENTEA, kan jag då få jag ta del av hela ENTEAs expertis?

Den möjligheten finns definitivt. Vi är så pass samspelta att vi vet vad våra kollegors expertisområden är och kan spela in varandra när det behovet uppstår hos kunden.

”Tillsammans spänner vi över ett väldigt brett område och ger ett betydligt bättre kundvärde till våra kunder.”

– Lars Holmberg, ENTEA

lars.holmberg@entea.se

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages