Stena Recycling Group: Sandra Sallander

Table of Contents

Sandra Stena

”Vi har samarbetat med ENTEA nu under flera års tid och det fungerar väldigt, väldigt bra. De är lätta att samarbeta med och levererar alltid hög kvalitet.”

På vilket sätt har ENTEA hjälpt er i utvecklingen av er verksamhet?

ENTEA är delaktig i ett av våra viktigaste strategiska projekt och vi har tillsatt flera av deras konsulter i olika roller inom projektet. Det är programledare, projektledare och även andra roller som konsulterna axlar för att projektet ska lyckas – så att vi ska kunna leverera det vi har åtagit oss att göra.

”ENTEA är ett väldigt viktigt och kritiskt kugghjul i att få hela detta stora projekt att funka som sysselsätter många.”

Det finns en lyhördhet ifrån ENTEA att tillsätta rätt individer till rätt roller, så som vi har behov av det. Det pusslet lyckas de lägga på ett väldigt bra sätt. Samarbetet har varit oerhört smidigt, de har träffat rätt väldigt snabbt, varje gång.

Jag har regelbundna möten med ENTEAs ledning och VDn Martin där vi upprätthåller en rak och öppen dialog, vilket jag uppskattar väldigt mycket. De är mån om att säkerställa att vi har rätt bemanning och skulle vi behöva fler kompetenser, är de snabba på att analysera marknaden eller hjälpa oss att ta in fler. På så vis finns det en snabbhet och ett engagemang som vi värdesätter och det är alltid hög kvalitet på deras konsulter.

Vad är nyckeln för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt enligt dig?

Förutom tydligt syfte, mål och engagemang från ledingen – så är rätt styrning, ledning och inställning A och O. Jag tror att ett framgångsrikt utvecklingsprojekt börjar i toppen där det krävs rätt kompetens och kunskap från program- och projektledare. Det är därifrån hela projektets styrning och ton sätts och där har vi ENTEAs konsulter i flera av rollerna, vilket fungerar utmärkt. Sedan är det alltid upp till medarbetarna – oavsett anställd eller konsult – att vilja leverera i projektet och göra ett bra jobb, där alla bidrar utifrån sin kompetens och sin roll i projektet.

”De förstår vad vi behöver uppnå och förutom att konsulterna har rätt grundkompetens för uppdraget finns det också en lyhördhet där de följer med och ser om behoven ändras. ENTEA och dess konsulter är flexibla på det sättet. Det är väldigt enkelt att samarbeta och framför allt också roligt att samarbeta.”

Med rätt styrning, rätt ledning och rätt metodik från toppen får man med sig hela projektet och hittar ett bra sätt att arbeta på. Det har ENTEA verkligen lyckats med.

ENTEA utmärker sig med det de kallar för T-profilen. Hur upplever du ENTEAs T-profil?

För mig innebär T-profilen samspelet av generalist- och specialistkunskap som ligger till grund till ENTEAs skicklighet i att tillsätta rätt kompetens till våra behov. I vissa lägen är det viktigare att ha tyngden på generalistkunskap, till exempel i en projekt- eller en programledarroll, var med andra roller det kan finnas ett behov av mer specialistkunskap. Det är där jag tycker att ENTEA lyckas lägga pusslet väldigt väl. Förutom att det är rätt personlighet och kompetenta personer som kommer in i dessa roller, tycker jag att det är en bra metodik. Det är enkelt att ta till sig och enkelt att förstå.

– Sandra Sallander, Stena Recycling Group

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages