Underkonsult ENTEA: Marie-Louise Dahlström

Table of Contents

De flesta uppdrag jag arbetar med innebär att jag går in som en del i ett projektteam hos kunden. Det är oftast SAP-projekt där målet är införande av ny funktionalitet eller ny organisatorisk enhet i en befintlig miljö.

Jag jobbar oftast inom ekonomiområdet eftersom det är där jag har min utbildning och största erfarenhet. Men jag har också tagit en del uppdrag där jag gått in som bollplank och rådgivare hos olika kunder. Man har till exempel bett om att få ta del av min långa erfarenhet av både ekonomi och SAP för att få en objektiv bedömning av ett läge och bästa vägen framåt.

Hur det är att vara egen konsult?

Att vara egen konsult betyder för min del att jag själv kan bestämma hur mycket jag vill jobba och vilka uppdrag jag vill ha. Det kan man visserligen delvis som anställd också men för mig ger det en större frihet. Att jag inte blivit egen konsult förrän nu beror mest på att jag inte sett fördelarna med det förrän nu när jag inte vill jobba heltid längre.

Jag har också alltid dragit mig för att behöva agera säljare av mig själv och därför är avtalet perfekt för mig med ENTEA. De säljer mig istället för att jag behöver göra det själv.”

Vilka fördelar finns det med att gå igenom ENTEA i uppdragen?

Som egen konsult är det väldigt svårt att få eget kontrakt med de stora bolagen som har SAP som system. Det vill oftast inte ha så många små leverantörer utan föredrar att ha några få större aktörer som tillhandahåller konsulter.

“Därför är det perfekt med ENTEA som hanterar hela kontraktsdelen med kunden.”

Skulle också vilja säga att det är en fördel både för mig och ENTEA. De har kontraktet med kunden och kan erbjuda både egna konsulter och underkonsulter på samma kontrakt och därmed bredda sitt utbud.

Vad uppskattar du mest med att arbeta med ENTEA? 

Att det finns en stor lyhördhet för mina önskemål avseende vilka uppdrag jag vill ha. Både gällande typ av uppdrag, omfattning och planering i tid. ENTEA har god kännedom om mig som konsult och vilken typ av uppdrag som passar mig bäst. Vi har alltid en öppen dialog om vilka möjligheter som finns. Dessutom upplever jag att det alltid finns stöttning från deras sida om behov av det uppstår.

“Samarbetet med ENTEA fungerar mycket bra. Vi har en bra dialog rörande olika uppdrag där vi gemensamt hittar bästa match mellan min erfarenhet och kompetens och uppdragets utformning.”

Vad ger ENTEA tillbaka?

En bra samarbetspartner som erbjuder en bra möjlighet för mig som egen företagare att ta del av uppdrag som jag annars haft svårt att ta mig in på. Dessutom hanterar de administrationen mot kunden. Jag har en kund och de tar hand om resten. Och, som sagt tidigare, en mycket öppen och bra dialog kring olika uppdrag där jag upplever att mina önskemål också är viktiga.

  • Marie-Louise Dahlström, underkonsult

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages