Månadens Observation: Digitized sourcing

Inköp är en av de mest transaktions-intensiva processerna som finns inom ett företag. Internt stor interaktion med R&D, Produktion och Finans. Externt omfattande transaktioner med leverantörer för direkt och indirekt material samt köpta tjänster. Historiskt har det funnits tid att köra batchvis men nu ställs det allt högre krav på momentan exekvering och analys.

(more…)

Continue Reading