Månadens Observation #48: Kommer AI ta över Business Analytikerns roll?

Senare tids forskning inom förstärkningsinlärning visar är att man kan få AI att lära sig att ta beslut som liknar våra egna känslomässiga beslut. Genom att ge en positiv eller negativ respons på ett beslut så kommer en historikbank byggas upp som liknar våra beslut baserade på tidigare erfarenheter.  Daniel Kahneman har i sin forskning identifierat systematiska fel i den automatiska funktionen av vårt mänskliga tänkande här kan AI överträffa oss i kvalitet av “magkänsla”. Ytterligare bevis på AI:s möjligheter där forskare på Microsoft och Kyoto Universitetet lyckats få en AI att skriva poesi som är näst inpå omöjlig att urskilja huruvida de är en människa eller en AI som skrivit dem.

(more…)

Continue Reading