Månadens Observation #52: Kvalitet framför “Fake News”

I en värld där termen ”fake news” och kritik om faktainnehåll blir allt vanligare i samhället ser vi en trend där företag går i motsatt riktning.

Förbättringsmetodiken Lean Six Sigma är på stark frammarsch. Där fakta, analys, kvalitetsfokus och statistik är grunden till kommande beslut och förbättringar. Six Sigma, som program och filosofi för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer, tog sin början på Motorola 1987. Six Sigma hämtar mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit grunden i japanska industriföretag sedan andra världskriget. Beteckningarna på förbättringsledarna i den ganska hierarkiska struktur som utmärker förbättringsprogrammet (“Black Belts”, “Champions”, etc.) har också sina rötter i japansk kampsport (karate).

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #52: Kvalitet framför “Fake News”

Månadens Observation #51: Vad är det intelligenta företaget (Intelligent Enterprise)?

Algoritmer har förändrat våra liv under det senaste decenniet, och de kommer drastiskt fortsätta att förändra hur vi lever och arbetar i framtiden. Privat är vi alltmer vana vid att våra frågor besvaras innan vi ens frågar dem, och får våra behov och önskemål adresserade av rekommendationer som vi inte ens ber om. När vi besöker en ny stad öppnar vi en app för att hitta en restaurang, göra en bokning, ta en uber till restaurangen – och allt detta kan vi göra på telefonen.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #51: Vad är det intelligenta företaget (Intelligent Enterprise)?